Opleiding & Ervaring

 

Opleiding

 • Register Controller (RC/MSc) – VU Amsterdam. Thesis: Offshoring – Anchoring or Drifting?
 • Certified Fraud Examiner (CFE) – Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Overige educatie

 • Besturen van een pensioenfond (Stichting Pensioenopleidingen – SPO)
 • Project Finance, Economic Valuation, Economics & Risk analysis
 • Auditor in een technische omgeving (Shell)
 • ISO9001 Auditing (Det Norske Veritas)
 • HSSE: Health, Effect and Hazards Management, Security, Process- and Personal Safety
 • Lean-SixSigma Techniques
 • Excel VBA (Sign On)
 • Particulier Onderzoeker (Minerva)
 • BOSIET – Basic Offshore Survival Induction and Emergency Training (Falck)

Ervaring

Als zelfstandige (vanaf 2016)

ProRail  (juni 2018 – augustus 2019)
Kwaliteitsmanager: Voor het ERTMS (European Rail Traffic Management System) heb ik een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) ontwikkeld ten behoeve van de programma beheersing. Om auditresultaten efficiënt en effectief te monitoren heb ik een centraal audit-action-tracking-systeem geïntroduceerd. Daarmee is de Plan-Do-Check-Act-cyclus op effectieve wijze ingebed in de organisatie.]

 

Het Waterschapshuis (april 2017 – december 2018)
ICT-Contractmanager Voor drie ICT-contracten. Als contractmanager heb ik ervoor gezorgd dat de leverancier gehouden wordt aan de afspraken in het contract. Ik maak daarbij o.a. gebruik van een contract-risicoregister, KPI’s, frequente besprekingen en feedback van klanten. Daarnaast ontwikkelde ik ook een contractmanagementsysteem voor Het Waterschapshuis.

 

Tata Steel (februari 2017 – mei 2018)
Project Manager Financieel beheer – Project en interim.
Bij Tata was ik verantwoordelijk voor de financiële ontwikkeling van een onderhoudscontract.  Aansluitend heb ik een risicomanagementprogramma ontwikkeld en uitgerold (incl. een risicoregister en het beheer ervan), workshops omtrent risicomanagement gegeven, financiële rapportages verbeterd en operationele KPI’s geïntroduceerd.

 

Royal Dutch Shell (2002 – december 2016)

Senior Risk/Audit Lead HSSE&SP (2013 – 2016).
Identificatie van risico’s, beheersmaatregelen en -rapportages (methode RISMAN). Het opstellen en inregelen van business kritische succesfactoren (KPI’s); Contractor (HSSE) Management; incidentonderzoek ten behoeve van Contract Management; Auditor (o.a. externe wet- en regelgeving); Proactieve identificatie van ‘leading indicators’; Audit planning.

 

Hoofd Governance, Risk & Assurance (2007 – 2013)
Dagelijkse leiding over een team bestaande uit 5 personen; (Finance) Audit Planning; Risico identificatie en rapportages; Incidentenonderzoek; Beheersmaatregelen Finance (controls) en ontwikkeling van ‘Kritische Succesfactoren’ (KPI’s) ten behoeve van kwartaalrapportages; Assurance Liaison voor partner (Exxon); Ontwikkeling (incl. beheer) van een nieuw Business Management System en Controls; Project Lead van diverse Finance/IT initiatieven.

 

Projectmanager SOX404 implementatie (2005 – 2007)
Projectmanager Europe voor de ontwikkeling en implementatie van financiële beheersmaatregelen (controls) o.a. ten behoeve van SOX404 regulering en fraudepreventie; Financiële audits in diverse landen.

 

Project Manager Economic and Financial Software (2003 – 2005)
Coördinatie en implementatie van financiële software (Schlumberger) ten behoeve van economische en financiële modellen; Modelleren, testen en roll-out in diverse landen.

 

Project Controller (2002 – 2003)
Verantwoordelijk voor de project financiën en contract management support voor een groot herstructureringsproject in Rijswijk (omvang > $750m). Om de value of work done te monitoren heb ik diverse (financiële) project succesfactoren (KPI’s) ontwikkeld .

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (1999 – 2002)

 

Project Coördinator (2001 – 2002)
Project coördinator implementatie begrotingscyclus bij de Inspectie van Infrastructuur en Milieu; Euro implementatie coördinator bij de project organisatie HSL Zuid.

 

Project controller HSL Zuid (1999 – 2001)
Project financiën en contract management support voor de HSL Zuid; Betalingsschema’s inrichten; ISO9001 auditor; Coördinator voor twee grote verhuizingen (~45 personen).

 

Shell Chemicals (1998 – 1999)

Management accountantFinancial accounting en rapportages; Ontwikkelen en inrichten van een kostenmodel op basis van ‘Activity Based Costing’.

 

British Petrol (BP) (1993 – 1998)

Financial-/Management Accountant (Air BP luchtvaartbrandstof en BP Gas). Financial accounting en rapportages. Modelleren van werkkapitaalbewegingen en financiële analyses.